MathRiders

MathRiders

Zajęcia matematyczne MathRiders

Zajęcia te stanowią doskonałe wsparcie i rozszerzenie programu realizowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajęć są prowadzonych zgodnie z programem stworzonym przez Grupę Edukacyjną Helen Doron. www.mathriders.pl 

W ramach kursu każdy z uczniów otrzymuje:

  • książki,
  • płytę CD z piosenkami, wierszykami i opowiadaniami o matematyce,
  • kolorowy plecaczek.

Dodatkowo oferujemy:

  • bezpłatną lekcję pokazową,
  • możliwość odrobienia zajęć, na których dziecko było nieobecne (z grupą na tym samym poziomie w siedzibie firmy),
  • okresową informację dla rodziców o realizowanym materiale,
  • pisemną informację o osiągnięciach dziecka – na koniec roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Ilość lekcji w kursie wynosi 36.