Warsztat 6 klocków

Warsztat 6 klocków

Warsztat 6 klocków – zajęcia na klockach lego dla przedszkolaków

Nasze zabawy z “sześcioma klockami” rozwijają umiejętności związane z:

SENSORYKĄ i PERCEPCJĄ dzieci. Umiejętności związane z rozpoznawaniem wzrokowym, słuchowym i dotykowym oraz pamięcią wzrokową, słuchową i dotykową są niezbędne w przygotowaniu do formalnej nauki czytania, matematyki i pisania.

Sztuką OPOWAIADANIA i posługiwania się przez dzieci poprawnym językiem.

MATEMATYKĄ. Podczas naszych zabaw ćwiczymy umiejętności klasyfikacji, liczenia przedmiotów.

RUCHEM. Substancje chemiczne powodujące rozwój i tworzenie połączeń neuronów w mózgu są wytwarzane przez ruch mięśni; dlatego ruch fizyczny ma kluczowe znaczenie w tworzeniu sieci połączeń nerwowych w mózgu. Wczesne doświadczenia ruchowe mają kluczowe znaczenie w tworzeniu podstawowych obwodów mózgowych zawiadujących motoryką. Dlatego warto stawiać wyzwania ich umiejętnościom ruchowym a układanie i budowanie z klocków pozwala rozwijać te umiejętności.

KOMPETENCJAMI EMOCJONAKNYMI. Gotowość dziecka do szkoły oraz jego późniejsze sukcesy w nauce zależne są od odpowiednio rozwiniętych kompetencji społecznych i emocjonalnych. Właściwie zorganizowane środowisko na wczesnym etapie rozwoju pozwala mu je rozwinąć. Rozwój umysłowy, ruchowy i językowy znacząco wpływają na odczucia dziecka względem siebie oraz sposób wyrażania przez niego emocji.

WSPÓŁPRACĄ. Przynależność do grupy jest bardzo ważna. Gdy dzieci wchodzą w grupę, stykają się z zachowaniami, zasadami społecznymi i postawami, które pobudzają ich rozwój społeczny – wszystkiego tego najlepiej uczyć się poprzez zabawę z innymi dziećmi.